Vorige 1 van 1Volgende (translated)

Share Button

DE STANDARD

 18 April 2011

Unofficial Dutch to English translation (Original Dutch follows)

DE STANDARD – BRUSSELS – The trial of Eric Dejaeger rips open old wounds in the isolated Igloolik Inuit community in northern Canada.

From our editor

Since the return of Eric Dejaeger (63) in Canada early this year, nine new victims have already filed charges with the court. This is confirmed by the court in Iqaluit, where Dejaeger will be tried for sexual abuse. The count for the Father-oblate is already 28 charges, from fifteen victims.

All these charges are from people who (as children) lived in Igloolik between 1978 and 1982. Igloolik is an isolated Inuit community in northern Canada. Dejaeger worked there in those years as a missionary, and would have molested minors there. “He was very violent,” says Lieve Halsberghe, who is representing the victim’s association SNAP and had contact with victims and aid workers.

In 1995 Dejaeger was charged for the abuse of six Eskimo children. But before the court could rule, the father fled to his native Belgium and the Oblates. He had Canadian citizenship, but came from Roeselare.

Although he was sought internationally through Interpol, Dejaeger was living a quiet life with the Oblates in Blanden. His colleagues knew that in 1990 he was convicted for child abuse in Canada, and that he had served a prison term before (for sexual abuse against children in Baker Lake between 1982 and ’89). They were not aware of the outstanding charges for abuse which had occurred in Igloolik. They were not informed and did not learn of the new facts until early this year DeJaeger was extradited to Canada.

The Belgian-Canadian father was transferred to an Iqaluit prison in late January. His arrival sent shock waves through the nearby Inuit community of Igloolik, where the alleged abuse occurred. Since his arrival, nine new victims have come forward and charges have been laid against DeJaeger. The first report came two weeks after his transfer to Canada; last week the (for now) most recent victim reported. The latter complaint included a shocking and piquant detail: the victim Dejaeger was also accused of bestiality with a dog.

In Igloolik, these developments affected not only the victims. The whole community – 1,500 people – lives in a state of high anxiety since DeJaeger’s return. “It’s an isolated community,” said Lieve Halsberghe. “Victims escape into drugs and alcohol in order to process to the traumas of their youth. These actions impact their entire community. ”

The regional newspaper Nunatsiaq News, reports that the Canadian aid workers describe “the opportunity (that the residents have not previously been given) to express their anger.” In 1995, the process for the first six victims took place. Because this never came (for Igloolik), the anger disappeared under the surface. Sixteen years later, it has resurfaced with a vengeance.

Last month, the local priest even had to flee the Inuit community. Tony Krotki had a (verbal) threat from a community member. A man expressed his anger at the abuse and directed his remarks to the local parish priest. Krotki did not feel safe anymore, and got permission from his bishop to leave the community.

Meanwhile, the investigation for Eric Dejaeger continues in Iqaluit. On May 2, the Oblate priest will be present for the local court appearance. When the actual process starts, is not determined yet.

________________________________________ 

Vorige 1 van 1Volgende

DE STANDARD – BRUSSEL – Het proces tegen Eric Dejaeger rijt oude wonden open in de geïsoleerde eskimo-gemeenschap Igloolik, in het noorden van Canada.

Van onze redacteur

Sinds de terugkomst van Eric Dejaeger (63) in Canada begin dit jaar, hebben al negen nieuwe slachtoffers zich bij het gerecht gemeld. Dat bevestigt de rechtbank van Iqaluit, waar Dejaeger terechtstaat voor seksueel misbruik. De teller staat voor de pater-oblaat daardoor al op 28 klachten, van vijftien slachtoffers.

Al deze klachten komen van mensen die tussen 1978 en 1982 als kind in Igloolik woonden, een geïsoleerde eskimogemeenschap in het noorden van Canada. Dejaeger werkte daar in die jaren als missionaris, en zou de minderjarigen daar hebben aangerand. ‘Hij ging daarbij zeer gewelddadig te werk’, zegt Lieve Halsberghe, die als vertegenwoordiger van de slachtoffervereniging SNAP contact had met slachtoffers en hulpverleners.

In 1995 moest Dejaeger zich al verantwoorden voor het misbruik van zes eskimokinderen. Maar nog voor de rechter zich toen kon uitspreken, vluchtte de pater-oblaat naar zijn geboorteland België. Hij had de Canadese nationaliteit, maar was afkomstig van Roeselare.

Hoewel hij door Interpol internationaal geseind stond, leefde Dejaeger sindsdien een rustig bestaan bij de paters-oblaten in Blanden. Zijn collega’s daar wisten dat hij in 1990 in Canada veroordeeld was voor kindermisbruik, en dat hij zijn celstraf daarvoor had uitgezeten (voor feiten in Baker Lake tussen 1982 en ’89). Van de openstaande rechtszaak voor misbruik in Igloolik waren ze niet op de hoogte. Tot Dejaeger begin dit jaar aan Canada werd uitgeleverd.

De Belgisch-Canadese pater werd eind januari overgebracht naar de gevangenis van Iqaluit. Zijn aankomst joeg een schokgolf door de eskimogemeenschap van het nabijgelegen Igloolik, waar het vermoedelijke misbruik had plaatsgevonden. Sinds zijn aankomst hebben negen nieuwe slachtoffers zich bij het gerecht gemeld. De eerste melding kwam twee weken na zijn overbrenging, vorige week meldde het (voorlopig) laatste slachtoffer zich. Bij die laatste klacht zat een pikant detail: het slachtoffer beschuldigde Dejaeger ook van bestialiteiten met een hond.

In Igloolik roeren niet alleen de slachtoffers zich. De hele gemeenschap – 1.500 inwoners – leeft sinds de terugkeer van Dejaeger onder hoogspanning. ‘Het is een geïsoleerde gemeenschap’, zegt Lieve Halsberghe. ‘Slachtoffers vluchten in drugs en alcohol om de trauma’s uit hun jeugd te verwerken. Dat weegt op hun omgeving.’

In de lokale krant Nunatsiaq News hebben Canadese hulpverleners het over ‘de kans die de inwoners niet eerder hebben gekregen om hun woede te uiten’. In 1995 had het proces over de eerste zes slachtoffers moeten plaatsvinden. Omdat dit er nooit gekomen is, verdween de woede onderhuids. Zestien jaar later komt die nu dubbel en dik weer naar boven.

Vorige maand is de plaatselijke pastoor de eskimogemeenschap zelfs moeten ontvluchten. Tony Krotki had een (verbale) dreiging van een inwoner gekregen. Een man had zijn woede over het misbruik op de lokale pastoor gericht. Krotki voelde zich niet meer veilig, en kreeg van zijn bisschop de toestemming om veiliger oorden op te zoeken.

Intussen gaat in Iqaluit het onderzoek naar Eric Dejaeger verder. Op 2 mei moet de pater-oblaat nog eens voor de plaatselijke rechtbank verschijnen. Wanneer het eigenlijke proces van start gaat, ligt nog niet vast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *