Het Nieuwsblad, Belgium: Title: Eskimos in Shock

Share Button

nieuwsblad.be

19 April 2011

Unofficial translation

Het Nieuwsblad, Belgium:  Title:  Eskimos in Shock:  The small Eskimo village of Igloolik in Canada is in shock, since the number of complaints of sexual abuse against former Belgian missionary Eric Dejaeger (63)  continues to rise.  There are now 28 charges..

Dejaeger stayed  In Igloolik from September 1978 to August 1982.. At that time he would have abused  dozens of Eskimo children of the village. When Eric DeJaeger was extradited  by Belgium  to Canada (January, 2011), there were six complaints filed against him.

Since returning (to Canada)  the number of complaints rose steadily. Dejaeger is already charged with 28 offenses. Most complaints about child abuse, by at least 11 victims, both boys and girls.

Dejaeger is also on trial because he fled to Canada in 1995 to escape a conviction. He used violence against a man who wanted to denounce the abuse questions and he abused a dog.

“The people of Igloolik are afraid of the priest,” says a Canadian woman who knows the village well. “Eskimos are a friendly people but closed. Hence, initially there were only six complaints. Now they see that Dejaeger is back, he sits in prison and will have to stand trial, they dare come out and tell their story. ”

The fear turned into anger. The only Catholic priest in Igloolik, the Tony Krotki  lived since 2001  in the village, recently  fled  after threats by local people.

“It was for his own safety,” says the Canadian Bishop Reynald Rouleau. “He had no choice but to leave. He is traumatized by the threats. ” The 700 Catholics will now no priest to celebrate Easter

 ____________________________________

Het Nieuwsblad, Belgie

BinnenlandHet kleine Eskimodorpje Igloolik in Canada verkeert in shock, nu het aantal klachten wegens seksueel misbruik tegen de voormalige Belgische missionaris Eric Dejaeger (63) maar blijft stijgen. Al 28aanklachten zijn er.

Dejaeger verbleef van september 1978 tot augustus 1982 in Igloolik. Hij zou in die periode tientallen Eskimokinderen van het dorp misbruikt hebben. Toen de man in januari door België aan Canada werd uitgeleverd, waren er zes klachten tegen hem ingediend.

Sinds zijn terugkeer is het aantal klachten gestaag gestegen. Dejaeger wordt nu al beschuldigd van 28 feiten. De meeste klachten gaan over kindermisbruik, ingediend door minstens 11 slachtoffers, zowel jongens als meisjes.

Dejaeger staat ook terecht omdat hij Canada in 1995 ontvluchtte om aan een veroordeling te ontsnappen. Hij gebruikte geweld tegen een man die het misbruik aan de kaak wou stellen en hij vergreep zich aan een hond.

‘De mensen in Igloolik zijn bang van de pater’, vertelt een Canadese vrouw die het dorpje goed kent. ‘Eskimo’s zijn een vriendelijk maar gesloten volk. Vandaar dat er aanvankelijk maar zes klachten waren. Nu ze zien dat Dejaeger terug is, dat hij in de cel zit en zal moeten terechtstaan, durven ze naar buiten komen en hun verhaal vertellen.’

Priester op de vlucht

De angst is omgeslagen in woede. De enige katholieke priester van Igloolik, de Pool Tony Krotki die sinds 2001 in het dorpje verbleef, heeft onlangs verschrikt de benen genomen na bedreigingen door de plaatselijke bevolking.

‘Het was voor zijn eigen veiligheid’, zegt de Canadese bisschop Reynald Rouleau. ‘Hij heeft geen klacht ingediend, maar hij had geen andere keuze dan vertrekken. Hij is getraumatiseerd door de bedreigingen.’ De 700 katholieken zullen nu Pasen zonder priester moeten vieren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *